Закрити

Иллюстрация На розгляд Верховної Ради внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 29 березня 2020 року №3275, яким розроблений з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19.

Законопроектом передбачено внесення змін до Розділу VI ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕННЬ Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,а саме у нові редакції запропоновано:

«3. Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом п’яти місяців з дня заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

4. Не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.»

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 запроваджено карантині заходи з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

До основних положень законопроекту можна віднести:

- запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19;

- розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;

- забезпечення виконання судових рішень;

- запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу COVID-19;

- тимчасового спрощення виробництва продукції необхідної для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та спрощення процедури їх закупівлі;

- забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;

- відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Законопроектом пропонується внесення змін до декількох законодавчих та кодифікованих актів, у тому числі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про освіту», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та інших законів України.

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Закрити