Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

A-   A   A+


 Теплоенергетика

Перелік чинних нормативно-правових актів у галузі теплоенергетики


1. Закони України:

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

4. Накази центральних органів виконавчої влади:


  - Типові норми чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджені наказом Держбуду України від 14.05.01 №118;
  - Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 14.12.1993 р.;
  - Галузева методика нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства КТМ 204 Україна 246-99, затверджена наказом Держбуду України від 17.12.98 р. №290;
  - Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94, затверджений наказом Держбуду України 30.03.01 №82;
  - Ресурсні елементні кошторисні норми, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 16.01.04 №5 (збірки: Зварювальні роботи та газове різання. Ремонт технологічних трубопроводів котельного устаткування та систем теплопостачання. Ремонт трубопроводів арматури котельного устаткування та систем теплопостачання. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи. Ремонт котельного устаткування та систем теплопостачання.);
  - Ресурсні елементні кошторисні норми, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.08.05 №133 (Збірка: Ремонт електронних машин змінного та постійного струму);
  - Тимчасові правила обліку відпускання та споживання теплової енергії, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.96 №57/112;
  - Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств, затверджене наказом Держжитлокомунгоспу України від 26.07.04 № 140;
  - Норм витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації обладнання підготовки води, теплосилового та електротехнічного обладнання, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 08 вересня 2005 р. №143;
  - Норм витрат матеріалів та обладнання для ремонту і експлуатації систем теплопостачання, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 26.07.04 № 141;
  - Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України. Затверджено: наказ Держбуду України 19.01.99. №9. Київ, 1999;
  - Зміни та доповнення до діючих "Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики", затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 29.12.04 №234;
  - Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України, затверджені наказом Мін буду від 26.04.2006 №147;
  - Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики України, затверджена наказом Мін буду від 16.03.2006 № 67.

5. Державні будівельні норми:


  - СниП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
  - СНиП ІІ-35-76  "Котельные установки";
  - ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";
  - ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".

6. Інше:


  - Інформаційний лист Мінрегіону України щодо схем теплопостачання населених пунктів: завантажити

  - Інформаційний лист Мінрегіону України щодо оприлюднення інформації про інвестиційні програми підприємств: завантажити